Dla rozwoju obszaru prosumenckiego w Polsce powstał program rządowy Mój Prąd. Do września 2020 roku gospodarstwa domowe i firmy złożyły więcej wniosków o przystąpienie do tego programu niż w całym 2019 roku.

Program Mój Prąd umożliwia prosumentowi otrzymanie dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznej w wysokości 5000 zł.

Program ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej i w czasie dostosowanie kraju do wymogów Unii Europejskiej dotyczących zaopatrzenia w energię odnawialną. Cały czas odchodzimy od źródeł energii generującej dwutlenek węgla. Ten proces został rozłożony w czasie ale kierunek jest znany.

Przyszłość należy do zielonej energii.

Program Mój Prąd dedykowany jest osobom fizycznym, które produkują prąd na własne potrzeby. Musisz mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym.

Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna

Jeśli chcesz wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd Twoja instalacja fotowoltaiczna musi być już zbudowana i podłączona do sieci energetycznej. Rządowym programem objęte są instalacje o mocy od 2 do 10 kW.

Programem Mój Prąd objęte są instalacje opłacone po 23 lipca 2019 roku. Jeżeli wpłaciłeś zaliczkę na budowę instalacji przed tą datą nadal kwalifikujesz się do programu. Dofinansowanie nie obejmuje rozbudowy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. To musi zupełnie nowa instalacja.

Kwota 5000 zł jest zwolniona z podatku dochodowego. To oznacza, że po przystąpieniu do programu Mój Prąd otrzymasz całą przyznaną kwotę.

Program Mój Prąd łączy się z ulgą termomodernizacyjną. A więc od podstawy podatku będziesz mógł odliczyć koszty poniesione na termomodernizację ale pomniejszone o wysokość dofinansowania.

Drugi nabór wniosków do dofinansowania Mój Prąd trwa do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków.

Aby wystąpić o dofinansowanie będziesz potrzebował następujących dokumentów:

  • Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdziesz wniosek o dofinansowanie,
  • kopię faktury za montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną sygnaturą, że Twoja instalacja została zgłoszona do programu Mój Prąd,
  • dowód lub oświadczenie opłacenia faktury,
  • zaświadczenie operatora energetycznej sieci dystrybucyjnej o montażu licznika dostarczone według obowiązującego wzoru.