Sprawnie działająca instalacja fotowoltaiczna wymaga okresowych przeglądów wykonanych przez specjalistyczny serwis. Do tych prac należą:

  1. Przynajmniej raz w roku specjaliści powinni sprawdzić stan techniczny falownika.
  2. Z tą samą częstotliwością technicy dokonają kontroli konstrukcji instalacji fotowoltaicznej. Muszą sprawdzić czy konstrukcja nośna nie ma wad takich jak przesunięte moduły, luźne ramy montażowe i kable solarne.
  3. Nie rzadziej niż raz do roku serwis powinien dokonać oględzin tras kabli i ustalić czy nie ma tam uszkodzeń i korozji.
  4. Co roku serwisanci muszą dokonać przeglądu modułów fotowoltaicznych i sprawdzić stan szkieł, połączenia elektryczne oraz mechaniczne.
  5. Serwis powinien dokonać pomiarów i testów zgodnych z normą PN-EN 62446-1 kategorii I i II. Testy instalacji fotowoltaicznej muszą zostać przeprowadzone nie rzadziej niż raz na dwa lata.
kontrola termowizyjna instalacji PV

W gestii operatora leży zdalne monitorowanie pracy instalacji. W razie pojawiania się komunikatów błędów operator musi podjąć właściwe działania serwisowe.

Inwestor musi również wzrokowo oceniać stan powierzchni modułów. W przypadku zabrudzeń powinien umyć panele wodą demineralizowaną.